Home / Guru dan Tenaga Administrasi

Guru dan Tenaga Administrasi

Berikut nama-nama guru dan karyawan SMP Plus Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya :

1. GURU

Taufik Permana K, S.Pd. Guru
Anang Rifqy, S.Pd. Guru
Dikdik Permana, S.Th.I Guru
Wahyu Jaelani, S.H.I Guru
Heri Suyanto, S.Pd. Guru
Sri Sugiarty Suandi, S.Pd. Guru
Ai Tini Suhartini, S.Pd. Guru
Efrizal, S.Pd. Guru
Dedi Mulyadi, M.Pd. Guru
Imas Maskanah, S.Pd. Guru
Leni Hindayani, S.Pd. Guru
Gusni Amalia, S.Pd. Guru
Masruroh, S.Pd. Guru
Suci Noor Alam , S.Pd Guru
Effie Lestari, S.Pd. Guru
Nur Dewi Anggraeni, S.Pd. Guru
Ai Siti Nuraisyah, S.Pd. Guru
Drs. Ahmad Nasa’i Guru
Ardi Gojali, S.Pd. Guru
Rifka Nurfitriani S, S.Pd. Guru
M. Arif Zainul Arif, S.Pd.I. Guru
Shafiya Qisthi, S.Pt. Ustadzah
Oo Khodijah, S.Pd. Ustadzah
Alien Nurjanah, S.Pd. Ustadzah
Agung Ariwibowo Ustadz
Fathurrahman Fauzan Ustadz
Mila Al-Fuadah, S.Pd. Guru
Asep Umar Affandi, Lc. Ustadz
Dede Ali Maulana Ustadz
Selly Ustadzah
Agus Fitrahuzzaman, S.Ps.I Guru
Alfad Habibie, M.Pd.I Guru
Siti Choiriyah, S.Pd.I Guru

2. KARYAWAN

Rudi Abdillah, A.Md : Kepala Tata Usaha
Hasan, SE.Sy : Pelaksana Bendahara BOS
Imas Nurnadiroh, S.Ag : Pelaksana Bendahara Komite
Linda Siti Hajaroh, S.E : Pelaksana Bendahara Pesantren
Iman Nurjaman : Pelakasana ADM Kepegawaian
Fitri Nur Maryam : Pelaksana ADM Kesiswaan
Siti Aisyah Mahmudsyah, S.Pd.I : Perpustakaan
Rina : Pelaksana Adm Pers. Pengarsipan